Onder technische diensten worden die taken verstaan die verband houden met het technisch in goede staat houden van het appartementencomplex, terrein en aanhorigheden. In hoofdlijnen vallen hieronder de volgende taken:

  • Registreren en coördineren van onderhoudsaspecten voor uw VvE
  • Het aanvragen en beoordelen van offertes voor (periodieke) werkzaamheden en zo nodig het adviseren hierover.
  • Het begeleiden van dagelijks onderhoud – al dan niet in samenwerking met een technische commissie – voor zover dit voor rekening van de VvE komt.
  • Het initiëren en begeleiden van groot onderhoud 
  • Het behandelen van verzoeken en klachten van algemene aard.

Om excellente dienstverlening te leveren heeft JSR een eigen bouwkundige afdeling. U bent dus niet afhankelijk van externe partijen. Met de persoonlijke aandacht die JSR levert zullen wij uw VvE zo goed mogelijk van dienst zijn.  

Wij doen uw VvE graag een aanbod!