Ook is JSR Vastgoedmanagement B.V. uw ervaren partner, als u dat wenst, voor de uitvoering van het complete beheerpakket voor asset-management. Wij opereren hierin voor u volledig zelfstandig en rapporteren periodiek aan de verhuurder over de achterliggende periode en de verwachtingen voor de komende periode(s). Deze informatieverstrekking is door de accountant van de verhuurder direct in de jaarstukken op te nemen.

Het objectbeleid is een stappenplan voor het meest optimale toekomstscenario met het hoogste rendement over een gekozen exploitatieperiode. Het beschrijft bijvoorbeeld de wijze van exploitatie, benodigde budgetten, tijdstip van upgrading, renovatie en verkoop en zo verder.

Daarnaast valt onder asset management het relatiebeheer ofwel het contact met de huurders. De tevredenheid van de huurder met het object is hierin van groot belang.

Door middel van asset management kan men meer inzicht krijgen in het functioneren van de portfolio om op basis hiervan voorstellen te doen met betrekking tot aan- en verkoop van objecten.

Vraag hier een offerte aan!